Wydawnictwa

Rocznik Augustowsko – Suwalski tom XVIII

Cena 25 zł. Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać: – telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68 – pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl – listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

     

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ordery, odznaczenia i odznaki żołnierzy garnizonu Suwałki

Serdecznie zapraszamy do zakupu najnowszej książki autorstwa Grzegorza Lecha Płatonowa. W opracowaniu zostały omówione ordery, odznaczenia i odznaki nadawane żołnierzom oddziałów stacjonujących w suwalskim garnizonie w XX i na początku XXI wieku. Dodatkowo zaprezentowano polskie odznaczenia nadane żołnierzom suwalskich oddziałów za walki w kampanii wrześniowej 1939 roku.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rocznik Augustowsko- Suwalski

Serdecznie zapraszamy do zakupu nowego XVII Rocznika Augustowsko-Suwalskiego

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Leszek Aleksander Moczulski

Serdecznie zapraszamy do zakupu nowej książki „Odwitania z Poetą Leszek Aleksander Moczulski”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Witold Urbanowicz

Cena: 25,00 zł Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać: – telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68 – pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl – listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top