Lekcje muzealne w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

Oferta edukacyjna obejmuje tematy z zakresu archeologii, etnografii, historii, historii sztuki, literatury. Podczas zajęć uczniowie poznają wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz dzięki prezentacjom multimedialnym, zabytki sztuki ze Świata. Prowadzone przez nas lekcje, poprzez różnorodne działania dydaktyczne mają na celu, zachęcić uczniów do aktywności poznawczej i wyciągania wniosków. Pobyt w naszym Muzeum będzie nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, ale także dobrą zabawą.

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy

Prowadzenie: mgr Wiesław Kapla. Prezentacja multimedialna z zakresu antropologii ogólnej przedstawiająca krótkie, najciekawsze informacje na temat powstania człowieka (antropogeneza), kim jesteśmy i na czym polega nasza wyjątkowość w świecie oraz tego kim powinniśmy się stawać i do czego należy dążyć? (wersja 1 lub 3 godzinna).

Zostań Archeologiem Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz- Sikorowska. W trakcie warsztatów uczniowie będą mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z zawodem archeologa, metodyką jego pracy  a także bezpośrednio uczestniczyć w  „mini wykopaliskach” zorganizowanych przy budynku muzeum. Ponadto każdy z uczestników zabierze na pamiątkę, wypełnioną przez siebie kartę katalogu wykopanego własnoręcznie zabytku. Zajęcia te są ciekawą formą nauki poprzez praktyczne, bliskie spotkanie z archeologią. Warsztaty odbywają się w miesiącach kwiecień-październik.

Kim byli i jak żyli nasi przodkowie

Prowadzenie: mgr Wiesław Kapla. Zajęcia prezentują pracę antropologa badającego szkieletowe oraz ciałopalne szczątki kości ludzkich. W ich trakcie uczestnicy poznają w jaki sposób antropolog ustala płeć, wiek, wysokość ciała czy ewentualne choroby ludzi którzy żyli przed setkami lub nawet przed tysiącami lat.

 Moda pradziejowa

Prowadzenie: Grażyna Augustowska. Zajęcia obejmują pokazy replik pradziejowych lnianych strojów, naukę wyrobu dawnych ozdób (zawieszek, pierścionków), kontakt z zabytkami i opowieść o Jaćwingach. Celem lekcji jest umożliwienie uczniom samodzielnego wykonania ozdób z miedzi (dzieci zabierają je do domu), poprzez naśladownictwo oryginalnych przedmiotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych.

Muzeum bez tajemnic

Prowadzenie: Grażyna Augustowska. Z prezentacji multimedialnej uczniowie poznają historię i tradycję muzealnictwa w Polsce i na świecie. Ukazana zostanie droga eksponatu do sali wystawowej. Uczniowie wypełnią kartę katalogową i obejrzą wybrane zabytki muzealne. Poprzez lekcje ukazana zostanie rola placówek muzealnych w zakresie ochrony dóbr kultury.

Od wiosny do jesieni. Obrzędowość agrarna na Suwalszczyźnie

Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z kalendarzem prac gospodarskich i obrzędów z nimi związanych, począwszy od wiosennego wysiewu zbóż, aż po przygotowanie pola do zimowego odpoczynku. Lekcja prowadzona jest  w oparciu o eksponaty etnograficzne  i prezentację multimedialną.

Nie święci garnki lepią. Tradycyjne rzemiosła na Suwalszczyźnie Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Na Suwalszczyźnie powstały wyspecjalizowane warsztaty rzemieślnicze. Podczas lekcji opartej o archiwalne fotografie i eksponaty etnograficzne, uczniowie zapoznają się z najpopularniejszymi warsztatami rzemieślniczymi Suwalszczyzny oraz tajnikami produkcji garnków, plecionek, podków.

Staroobrzędowcy w Polsce – historia, kultura, tradycje

Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Bogactwo wielokulturowej Suwalszczyzny budują mniejszości, a w tym staroobrzędowcy. Poznanie historii, kultury, tradycji, obrzędów i zwyczajów tej grupy jest niezbędne do pełnego zrozumienia swojej tożsamości regionalnej. Zajęcia zbudowane są                                     z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, a także prezentacji multimedialnej, fotografii, eksponatów.

Dziś będę rzeźbiarzem – warsztaty ceramiczne

Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz-Sikorowska. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z fakturą i plastycznością gliny, odkryją różnorodność jej zastosowań oraz sami będą tworzyć, rzeźbić, wykorzystując przy tym poznane techniki. (Ze względu na przygotowanie gliny prosimy zgłaszać grupy                z tygodniowym wyprzedzeniem).

Droga do niepodległości na Suwalszczyźnie w latach 1918 – 1919. Wizyta Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Prowadzenie mgr Celina Kalejta. Jest to prezentacja multimedialna o walce zbrojnej a także dyplomatycznej na arenie międzynarodowej                                   o przynależność Suwalszczyzny do Rzeczypospolitej. Ukazana jest wizyta Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w Suwałkach w 1919 roku, który wypowiedział słynne zdanie: Dzisiaj ziemia wasza jest wolną.

Obława Augustowska Prowadzenie: mgr Celina Kalejta.

12 lipca 1945 roku zaginęło bez wieści około 600 mieszkańców Suwalszczyzny aresztowanych podczas obławy zorganizowanych przez Armię Czerwoną         i NKWD. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z tymi dramatycznymi wydarzeniami oraz obecnym stanem badań.

Generał Brygady pilot Witold Urbanowicz – legenda polskich skrzydeł Prowadzenie: mgr Celina Kalejta. Jest to prezentacja multimedialna połączona           z wykładem, ukazująca sylwetkę Witolda Urbanowicza, urodzonego w Olszance na Suwalszczyźnie;  bohaterskie czyny wspaniałego pilota – asa lotnictwa polskiego, który najbardziej znany jest z walk o Wielką Brytanię w Dywizjonie 303. Arkady Fiedler nazwał Urbanowicza Aluminium – chłodny, stanowczy, bezbłędny, wybitnie inteligentny, sprawny fizycznie. Godny wzór do naśladowania w dzisiejszych czasach.

Monachium i Paryż – stolice sztuki polskiej XIX i XX wieku Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska. W trakcie zajęć obejmujących prezentację obrazów           z Galerii Malarstwa Polskiego w muzeum, uczniowie poznają historyczne i społeczne uwarunkowania zmian, w sytuacji artystów w Polsce w XIX wieku. Na przykładzie obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego poznają  historię kolonii malarskiej w Monachium, jej głównych twórców, style i techniki malarskie oraz dorobek artystyczny. Podczas lekcji omawiana jest również druga stolica sztuki polskiej – Paryż, do którego polscy artyści zaczęli wyjeżdżać gremialnie na początku XX wieku.

Patrzymy na obraz

Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska. W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z dziełem sztuki, taka jak obraz, kopia, szkic, studium, portret, pejzaż. Nauczą się czynnego i świadomego odbioru sztuki oraz rozwijają wyobraźnię, samodzielnie opisując wybrane dzieło. Lekcja prowadzona jest    w oparciu o jeden z obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego, który w formie depozytu trafił do suwalskiego muzeum.

Plastyka obrzędowa – pisankarstwo

Prowadzenie: mgr Celina Kalejta. Zajęcia obejmują pogadankę na temat dawnych obrzędów i zwyczajów ludowych w czasie Wielkiego Tygodnia                     i Wielkanocy na Suwalszczyźnie. Omawiane są tradycyjne techniki malowania jajek  (wykonaną  samodzielnie pisankę techniką batikową uczniowie zabierają do domu). Celem lekcji jest przypomnienie dawnej obrzędowości Wielkanocnej na Suwalszczyźnie. Jest to lekcja okolicznościowa, prowadzona w okresie przed Wielkanocą.

Zwyczaje karnawałowe na Suwalszczyźnie

Prowadzenie mgr Celina Kalejta. Jest to prezentacja multimedialna o zwyczajach i obyczajach karnawałowych na wsi i w mieście w XIX i XX wieku.

Alfred Wierusz – Kowalski 1849-1915 Prowadzenie: Grażyna Augustowska.  Jest to prezentacja multimedialna poświęcona Alfredowi Wierusz-Kowalskiemu, sławnemu „monachijczykowi” urodzonemu w Suwałkach, jego życiu i twórczości. Lekcja kończy się zwiedzaniem stałej wystawy „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915”

 

 

 

Na lekcje, które odbywają się cały rok, prosimy zgłaszać grupy dzieci i młodzieży z wyprzedzeniem przynajmniej dwudniowym, natomiast na lekcje okolicznościowe tydzień wcześniej. Opłata za uczestnictwo w lekcjach muzealnych wynosi 3 lub 5 złotych w zależności od lekcji.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 81
16- 400 Suwałki
tel. 0 87 566 57 50

Top