Lekcje muzealne w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

Oferta edukacyjna obejmuje tematy z zakresu archeologii, etnografii, historii, historii sztuki, literatury. Podczas zajęć uczniowie poznają wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz dzięki prezentacjom multimedialnym, zabytki sztuki ze Świata. Prowadzone przez nas lekcje, poprzez różnorodne działania dydaktyczne mają na celu, zachęcić uczniów do aktywności poznawczej i wyciągania wniosków. Pobyt w naszym Muzeum będzie nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, ale także dobrą zabawą.

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy  Prowadzenie: mgr Wiesław Kapla. Prezentacja multimedialna z zakresu antropologii ogólnej przedstawiająca krótkie, najciekawsze informacje na temat powstania człowieka (antropogeneza), kim jesteśmy i na czym polega nasza wyjątkowość w świecie oraz tego kim powinniśmy się stawać i do czego należy dążyć? (wersja 1 lub 3 godzinna).

Zostań Archeologiem Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz- Sikorowska. W trakcie warsztatów uczniowie będą mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z zawodem archeologa, metodyką jego pracy  a także bezpośrednio uczestniczyć w  „mini wykopaliskach” zorganizowanych przy budynku muzeum. Ponadto każdy z uczestników zabierze na pamiątkę, wypełnioną przez siebie kartę katalogu wykopanego własnoręcznie zabytku. Zajęcia te są ciekawą formą nauki poprzez praktyczne, bliskie spotkanie z archeologią. Warsztaty odbywają się w miesiącach kwiecień-październik.

Kim byli i jak żyli nasi przodkowie Prowadzenie: mgr Wiesław Kapla. Zajęcia prezentują pracę antropologa badającego szkieletowe oraz ciałopalne szczątki kości ludzkich. W ich trakcie uczestnicy poznają w jaki sposób antropolog ustala płeć, wiek, wysokość ciała czy ewentualne choroby ludzi którzy żyli przed setkami lub nawet przed tysiącami lat.

Moda pradziejowa  Prowadzenie: Grażyna Augustowska. Zajęcia obejmują pokazy replik pradziejowych lnianych strojów, naukę wyrobu dawnych ozdób (zawieszek, pierścionków), kontakt z zabytkami i opowieść o Jaćwingach. Celem lekcji jest umożliwienie uczniom samodzielnego wykonania ozdób z miedzi (dzieci zabierają je do domu), poprzez naśladownictwo oryginalnych przedmiotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych.

Muzeum bez tajemnic Prowadzenie: Grażyna Augustowska. Z prezentacji multimedialnej uczniowie poznają historię i tradycję muzealnictwa w Polsce i na świecie. Ukazana zostanie droga eksponatu do sali wystawowej. Uczniowie wypełnią kartę katalogową i obejrzą wybrane zabytki muzealne. Poprzez lekcje ukazana zostanie rola placówek muzealnych w zakresie ochrony dóbr kultury.

Od wiosny do jesieni. Obrzędowość agrarna na Suwalszczyźnie Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z kalendarzem prac gospodarskich i obrzędów z nimi związanych, począwszy od wiosennego wysiewu zbóż, aż po przygotowanie pola do zimowego odpoczynku. Lekcja prowadzona jest  w oparciu o eksponaty etnograficzne  i prezentację multimedialną.

Nie święci garnki lepią. Tradycyjne rzemiosła na Suwalszczyźnie Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Na Suwalszczyźnie powstały wyspecjalizowane warsztaty rzemieślnicze. Podczas lekcji opartej o archiwalne fotografie i eksponaty etnograficzne, uczniowie zapoznają się z najpopularniejszymi warsztatami rzemieślniczymi Suwalszczyzny oraz tajnikami produkcji garnków, plecionek, podków.

Staroobrzędowcy w Polsce – historia, kultura, tradycjeProwadzenie dr Krzysztof Snarski. Bogactwo wielokulturowej Suwalszczyzny budują mniejszości, a w tym staroobrzędowcy. Poznanie historii, kultury, tradycji, obrzędów i zwyczajów tej grupy jest niezbędne do pełnego zrozumienia swojej tożsamości regionalnej. Zajęcia zbudowane są z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, a także prezentacji multimedialnej, fotografii, eksponatów.

Pod strzechą. Tajemnice chałupyProwadzenie: Honorata Kochańska –Żulpa. Celem lekcji jest przybliżenie obrazu życia rodziny na Suwalszczyźnie w końcu XIX i początku XX wieku. Poznanie wnętrza chałupy, rozmieszczenia i przeznaczenia sprzętów.  Lekcja obejmuje pokaz slajdów, rozwiązywanie krzyżówki z hasłem, z poznanymi w czasie lekcji nazwami gwarowymi.

Dawne zajęcia gospodarza i gospodyni w gospodarstwie wiejskim. Prowadzenie: Honorata Kochańska–Żulpa. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem gospodarstwa wiejskiego na Suwalszczyźnie w XIX i XX wieku. Przedstawienie podziału prac na zajęcia męskie i kobiece a także zwyczajów i obrzędów jakie towarzyszyły pracom. Zajęcia prowadzone są w oparciu o prezentację multimedialną i eksponaty etnograficzne ilustrujące prace. Na zakończenie zajęć uczniowie zilustrują  jedną z poznanych prac, albo rozwiążą krzyżówkę.

Dziś będę rzeźbiarzem – warsztaty ceramiczne Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz-Sikorowska. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z fakturą i plastycznością gliny, odkryją różnorodność jej zastosowań oraz sami będą tworzyć, rzeźbić, wykorzystując przy tym poznane techniki. (Ze względu na przygotowanie gliny prosimy zgłaszać grupy z tygodniowym wyprzedzeniem).

Obława Augustowska Prowadzenie: mgr Celina Kalejta. 12 lipca 1945 roku zaginęło bez wieści około 600 mieszkańców Suwalszczyzny aresztowanych podczas obławy zorganizowanych przez Armię Czerwoną i NKWD. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z tymi dramatycznymi wydarzeniami oraz obecnym stanem badań.

Generał Brygady pilot Witold Urbanowicz – legenda polskich skrzydeł Prowadzenie: mgr Celina Kalejta. Jest to prezentacja multimedialna połączona z wykładem, ukazująca sylwetkę Witolda Urbanowicza, urodzonego w Olszance na Suwalszczyźnie;  bohaterskie czyny wspaniałego pilota – asa lotnictwa polskiego, który najbardziej znany jest z walk o Wielką Brytanię w Dywizjonie 303. Arkady Fiedler nazwał Urbanowicza Aluminium – chłodny, stanowczy, bezbłędny, wybitnie inteligentny, sprawny fizycznie. Godny wzór do naśladowania w dzisiejszych czasach.

Monachium i Paryż – stolice sztuki polskiej XIX i XX wieku Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska. W trakcie zajęć obejmujących prezentację obrazów           z Galerii Malarstwa Polskiego w muzeum, uczniowie poznają historyczne i społeczne uwarunkowania zmian, w sytuacji artystów w Polsce w XIX wieku. Na przykładzie obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego poznają  historię kolonii malarskiej w Monachium, jej głównych twórców, style i techniki malarskie oraz dorobek artystyczny. Podczas lekcji omawiana jest również druga stolica sztuki polskiej – Paryż, do którego polscy artyści zaczęli wyjeżdżać gremialnie na początku XX wieku.

Patrzymy na obraz Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska. W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z dziełem sztuki, taka jak obraz, kopia, szkic, studium, portret, pejzaż. Nauczą się czynnego i świadomego odbioru sztuki oraz rozwijają wyobraźnię, samodzielnie opisując wybrane dzieło. Lekcja prowadzona jest    w oparciu o jeden z obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego, który w formie depozytu trafił do suwalskiego muzeum.

Dawne ozdoby choinkowe na Suwalszczyźnie Prowadzenie: Honorata Kochańska-Żulpa. Zajęcia obejmują pogadankę  o tradycjach kolędowania w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, pokaz dawnych ozdób choinkowych oraz naukę ich wykonywania. (samodzielnie wykonane prace uczniowie zabierają do domu). Jest to lekcja okolicznościowa, prowadzona w okresie przed Bożym Narodzeniem.

Plastyka obrzędowa – pisankarstwo Prowadzenie: mgr Celina Kalejta i Honorata Kochańska-Żulpa. Zajęcia obejmują pogadankę na temat dawnych obrzędów i zwyczajów ludowych w czasie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy na Suwalszczyźnie. Omawiane są tradycyjne techniki malowania jajek i wykonywania palm wielkanocnych (wykonaną  samodzielnie pisankę techniką batikową uczniowie zabierają do domu). Celem lekcji jest przypomnienie dawnej obrzędowości Wielkanocnej na Suwalszczyźnie. Jest to lekcja okolicznościowa, prowadzona w okresie przed Wielkanocą.

Alfred Wierusz – Kowalski 1849-1915 Prowadzenie: Grażyna Augustowska, Honorata Kochańska-Żulpa,  (zamiennie).  Jest to prezentacja multimedialna poświęcona Alfredowi Wierusz-Kowalskiemu, sławnemu „monachijczykowi” urodzonemu w Suwałkach, jego życiu i twórczości. Lekcja kończy się zwiedzaniem stałej wystawy „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915”

„Jaskiniowcy – ludzie epoki kamienia” Prowadzenie: mgr Wiesław Kapla. Lekcja polecana jest dla uczniów szkół podstawowych.W trakcie zajęć uczestnicy obejrzą prezentację multimedialną, poznają broń i narzędzia krzemienne, zwiedzą część wystawy archeologicznej poświęconą epoce kamienia oraz będą mogli wykonać pracę plastyczną o tematyce „malarstwo jaskiniowe”.

 

Na lekcje, które odbywają się cały rok, prosimy zgłaszać grupy dzieci i młodzieży z wyprzedzeniem przynajmniej dwudniowym, natomiast na lekcje okolicznościowe tydzień wcześniej. Opłata za uczestnictwo w lekcjach muzealnych wynosi 3 lub 5 złotych w zależności od lekcji.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 81
16- 400 Suwałki
tel. 0 87 566 57 50

Top