Egzotyczna Europa

S15071509581Wiek XIX był dla Polaków czasem zmagań związanych z rozliczaniem historii i określaniem siebie wobec otaczającego świata, który dynamicznie się zmieniał. Europa przeobrażała się cywilizacyjnie, politycznie oraz kulturowo. Pozbawiony państwowości naród, rozpostarty pomiędzy Zachodem, do którego chciał należeć powodowany ambicją, a Wschodem – ciążył do niego z racji położenia, z trudem określał się jako wspólnota. Różnorodnym ograniczeniom towarzyszył rozkwit sztuk pięknych. Malarstwo, tak jak i poezja, wyniosły kulturę polską na poziom europejski. Stały się zwierciadłem, w którym znajdował odbicie narodowy koloryt. I to ten właśnie „koloryt” zdominował obrazy polskich monachijczyków.

Cena: 5 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Top