Gustaw Herling – Grudziński

Jerzy Brzozowski Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach zaprasza na wieczór literacki „Rok Gustawa Herlinga- Grudzińskiego”.

Top