Leszek Aleksander Moczulski

Serdecznie zapraszamy do zakupu nowej książki „Odwitania z Poetą Leszek Aleksander Moczulski”.

 

 

 

Cena 30 zł.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

 

Top