Ordery, odznaczenia i odznaki żołnierzy garnizonu Suwałki

Serdecznie zapraszamy do zakupu najnowszej książki autorstwa Grzegorza Lecha Płatonowa. W opracowaniu zostały omówione ordery, odznaczenia i odznaki nadawane żołnierzom oddziałów stacjonujących w suwalskim garnizonie w XX i na początku XXI wieku. Dodatkowo zaprezentowano polskie odznaczenia nadane żołnierzom suwalskich oddziałów za walki w kampanii wrześniowej 1939 roku.

Cena 30 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie– Celina Kalejta, tel. 087 566 57 50

– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl

– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

 

 

Top