Rocznik Augustowski-Suwalski

Cena: 25 złS16012908200

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

 

W sprzedażny są również kolejne numery Rocznika Augustowsko – Suwalskiego.

Top