Rocznik Augustowsko-Suwalski t. XII

_DSC1059

Ukazał się XII tom „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”
„Rocznik Augustowsko-Suwalski” T. XII – cena 25 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Top