RODO

Ochrona danych osobowych w MOS wraz z oddziałami

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w MOS z Oddziałami

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach  z Oddziałami w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Administrator danych

Muzeum Okręgowe w Suwałkach  jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO Muzeum jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Top