1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego

S15090807130Cena: 39 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Monografia 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego jednego z najsławniejszych pułków kawalerii polskiej, obszernie opisująca jego tradycje w okresie przedrozbiorowym, utworzenie w 1915 roku w i udział w walkach w ramach Legionu Puławskiego, a później I Korpusu Polskiego w Rosji, jego reaktywowanie w listopadzie 1918 roku w Wojsku Polskim i udział w walkach o niepodległość i wojnie polsko-bolszewickiej, służbę pokojową w garnizonie Augustów w latach 1921–1939, mobilizację i udział w kampanii jesiennej 1939 roku oraz odtworzenie pułku i udział w walkach w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W książce zamieszczone zostały liczne biogramy oficerów i żołnierzy pułku oraz bogaty materiał ilustracyjny (oprawa twarda)

 

Top