AKTYWIZUJĄCE ZWIEDZANIE WYSTAWY MALARSTWA POLSKIEGO „EGZOTYCZNA EUROPA – KRAJ URODZENIA NA PŁÓTNACH POLSKICH MONACHIJCZYKÓW”

W ramach wystawy „Egzotyczna Europa” proponujemy dzieciom i młodzieży zwiedzanie aktywne.
Dostępne są dwa rodzaje materiałów edukacyjnych dostosowanych do różnych grup wiekowych: „Małe zwiedzanie dla małych” oraz „Aktywizujące oprowadzanie dla młodzieży”. W trakcie rozwiązywania ciekawych quizów i rebusów uczestnicy mają możliwość znacznie lepszego poznania
i utrwalenia wiedzy na temat polskiego malarstwa szkoły monachijskiej.
Zwiedzanie rozpoczyna się wprowadzeniem dzieci lub młodzież w idee wystawy w zakresie dostosowanym do wieku widzów. Wyjaśnienie tytułu ekspozycji i omówienie pojawiających się na niej tematów ułatwi odbiór zgromadzonych na galerii dzieł malarstwa polskiego. Pomoże odczytać łączącą je w grupy idee i myśl przewodnią całej wystawy. Samodzielna praca z przygotowanymi kartami aktywnego zwiedzania wyzwoli w zwiedzających kreatywność i podkreśli ich podmiotowość w odbiorze sztuki. Z biernych słuchaczy przeistoczą się w aktywnych uczestników kultury.
Rozwiązywanie rebusów, odszukiwanie obrazów, zgadywanki, ustawienie „żywego” obrazu, opis wybranego dzieła, polemika z krytykiem sztuki i wiele innych zadań ułatwią zdobywanie wiedzy. Krótkie teksty merytoryczne, które znalazły się na kartach pracy, pomogą w wywiązaniu się z zadań. Młodsze dzieci ucieszy możliwość swobodnego poruszania się po wystawie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania z kart.

Top