AKTYWIZUJĄCE ZWIEDZANIE WYSTAWY „MONACHIUM ALFREDA WIERUSZA-KOWALSKIEGO”

Proponujemy młodzieży aktywne zwiedzanie wystawy „Monachium Alfreda Wierusza-Kowalskiego”. Samodzielna praca z przygotowanymi kartami aktywnego zwiedzania umożliwia ciekawsze poznanie realiów życia oraz twórczości polskich malarzy w Monachium w drugiej połowie wieku XIX.

Top