Ateny nad Izarą

atenynadmozaraZamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie; Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną ; e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie; Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815
Cena: 20 zł

Praca zbiorowa pod redakcją Elizy Ptaszyńskiej
400 stron, 89 ilustracji, oprawa kartonowa z zakładką, format 23,5 x 16,5 cm, ISBN 978–83–61494–56–0, rok wydania: 2012.
Książka w oryginalnej wersji językowej (polski i niemiecki) z tłumaczeniami referatów na załączonej płycie CD.

Tom Ateny nad Izarą składa się z 19 studiów i szkiców poświęconych różnym aspektom malarstwa, które tworzone było w Monachium w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku. Artykuły dotyczą artystów związanych z Monachium i Królewską Akademią Sztuk Pięknych oraz różnorodnych przejawów życia artystycznego w mieście nad Izarą, jak m.in. zasad nauczania akademickiego, funkcjonowania salonów sztuki, roli krytyki artystycznej, pozycji kobiet-artystek. Referaty omawiają w sposób syntetyczny lub przekrojowy zagadnienia problemowe związane z zakreślonym w książce tematem.
Autorami tekstów są historycy sztuki z Polski, Niemiec, Węgier, Rumunii, Kanady.
Spis treści:
Spis treści / Inhaltsverzeichnis
Wstęp / Einführung 8

LEÓN KREMPEL
Wie international war die Münchner Kunstakademie? 11
BIRGIT JOOSS
Zwischen Antikenstudium und Meisterklasse.
Der Unterrichtsalltag an der Münchner Kunstakademie im 19. Jahrhundert 23
MEIKE HOPP
Spurensuche im „Anti-Puppenheim“ – München als Anziehungspunkt
für internationale Künstlerinnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 47
EVA KLAPUTH
Zrzeszenie Artystek w Monachium. Damen-Akademie i jej polskie uczennice 65
JULIE KENNEDY
Franz von Stucks polnische Schüler an der Münchner Kunstakademie.
Polen – München – Paris: Der Ausbildungsparcours der Maler Artur Markowicz und Adolphe Milich 85
ELIZA PTASZYŃSKA
Galeria Wimmer i polscy malarze 111
ORSOLYA HESSKY
Die Zeitschrift Jugend und ihre ungarischen Mitarbeiter 135
ROLAND PRÜGEL
Polnisch-rumänische künstlerische Beziehungen
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 145
JERZY MALINOWSKI
Jules Pascin a polscy artyści: między Monachium a Paryżem 157
DARIUSZ KONSTANTYNÓW
„Najpierwszy i największy mistrz Niemiec XIX wieku”
– polskie głosy o Wilhelmie Kaulbachu 163
ALEKSANDRA KRYPCZYK
W objęciach nocy: nokturn w twórczości polskich monachijczyków
w drugiej połowie XIX wieku 185
DOROTA KUDELSKA
Pejzaż ukraiński – geografia obrazów i historia. Rekonesans 193
BARBARA CICIORA
Wpływ malarstwa monachijskiego na twórczość Jana Matejki
i Henryka Siemiradzkiego 211
ANNA STRASZEWSKA
Rola kostiumu historycznego w malarstwie Władysława Czachórskiego 241
MARIUSZ KLARECKI
Józef Brandt: fotografia w malarstwie, malarstwo w fotografii 269
HELMUT HESS
Gierige Wölfe und Rasende Schlitten.
Ein erfolgreiches Bildkonzept von Alfred von Wierusz-Kowalski 285
MAŁGORZATA OMILANOWSKA
Stanisława Witkiewicza lato w Połądze i tegoż konsekwencje artystyczne 305
JOANNA M. SOSNOWSKA
W altanie 319
KATARZYNA ŁOMNICKA
Marian Zarembski: malarz,
który „dobrowolnie usunął pędzel i paletę ze swego istnienia” 337

ANDRZEJ K. OLSZEWSKI: Wspomnienie o Halinie Stępień 352
JOANNA SZCZEPIŃSKA-TRAMER: O Halusi 355
Halina Stępień – bibliografia podmiotowa 357

Indeks osobowy / Register 361
Podziękowanie / Danke 379
Nota edytorska / Anmerkung des Herausgebers 380
Streszczenie / Zusammenfassung 381

Top