jan

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa mebli do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” Szczegóły w zakładce przetargi >>

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Na lewym brzegu Niemna. Kairiajame Nemuno krante

Ukazało się drugie wydanie albumu „Na lewym brzegu Niemna. Kairiajame Nemuno krante”. „Na lewym brzegu Niemna. Kairiajame Nemuno krante”. Bogato ilustrowany album prezentujący historię i dziedzictwo dawnej guberni suwalskiej – regionu obejmującego dzisiejszą Suwalszczyznę i Zaniemenie. W albumie opublikowanych zostało około 140 unikatowych map, rycin, pocztówek i fotografii z końca XIX i początku XX stulecia, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

MALARZE POLSCY W MONACHIUM Studia i szkice

Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w dniach od 5 do 7 maja 2006 roku w Suwałkach. Poświęcona malarstwu polskich monachijczyków za myśl przewodnią miała słowa Olgi Boznańskiej: „Żyję całą duszą malarstwem”. 1) Halina Stępień Odkrywanie Monachium 2) Birgit Jooss Akademia Sztuk Pięknych w Monachium 3) Barbara Ciciora Malarstwo historyczne profesorówe Królewskiej Akademii Sztuk […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rocznik Augustowsko-Suwalski TOM XRocznik Augustowsko-Suwalski TOM X

Ukazał się X Tom „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” Cena: tom I-II – 15.00 zł, tom III – 22.00 zł, tom IV-X – 25.00 zł „Rocznik Augustowsko-Suwalski” T. X Spis treści: MATERIAŁY Z SESJI NAUKOWEJ Lech Krzysztofiak: Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Jezioro Wigry” Witold Białokoz, Łucjan Chybowski, Michał Osewski: Wieloletnie zmiany zespołów ichtiofauny jeziora Wigry Maciej Karpowicz, Andrzej Górniak, Adam […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rocznik Augustowsko-Suwalski TOM XI

Ukazał się XI tom „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” „Rocznik Augustowsko-Suwalski” T. XI – cena 25 zł Spis treści: STUDIA I ARTYKUŁY Andrzej Matusiewicz: Dobra dowspudzkie po 1831 roku Tomasz Naruszewicz: Zmiany koryta Rospudy (Douspudy, Dowspudy) Tadeusz Radziwonowicz: Z taboru do miasta. O osiedlaniu i „produktywizacji” ludności cygańskiej na Suwalszczyźnie KOMUNIKATY Anetta Ejdulis: Materiały z kurhanu nr 6 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rocznik Augustowsko-Suwalski t. XII

Ukazał się XII tom „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” „Rocznik Augustowsko-Suwalski” T. XII – cena 25 zł Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać: – telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 – pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl – listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top