jan

Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz: Wydarzenia Roku 1976 w Polsce Północno-Wschodniej

Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz: Wydarzenia Roku 1976 w Polsce Północno-Wschodniej Publikacja przedstawia wydarzenia roku 1976 w województwach białostockim, łomżyńskim i suwalskim. W książce omówione zostały m.in. okoliczności wprowadzenia reformy administracyjnej z 1975 roku, wybory do sejmu PRL i Wojewódzkich Rad Narodowych z wiosny 1976 roku oraz inne istotne polityczne i społeczne wydarzenia w regionie. Centralną […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ateny nad Izarą

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać: – telefonicznie; Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 – pocztą elektroniczną ; e-mail: muzsuw@o2.pl – listownie; Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki Cena: 20 zł Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z doliczeniem kosztów przesyłki) Praca zbiorowa pod redakcją Elizy Ptaszyńskiej 400 stron, 89 ilustracji, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Kubek

Książka pt. Kubek zawiera trzy wiersze o tym tytule: Teofila Lenartowicza, Marii Konopnickiej i Leszka Aleksandra Moczulskiego. Oprócz trzech liryków publikację wypełnia: szkic Waldemara Smaszcza O, najpiękniejsze godziny, który historyk literatury zakończył słowami: „Trzy wiersze bliskich sobie, choć tworzących w różnym czasie poetów z kubkiem na pierwszym planie. Każdy z wierszy jest inny, a jednak […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o przetargu

Muzeum Okręgowe w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”. Ogłoszenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajdują się w zakładce PRZETARGI.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie

W terminie od 7 października do 2 grudnia 2014 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało projekt edukacyjny pod tytułem „Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Na dziejowym trakcie, stała wystawa historyczna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje stałą wystawę historyczną dofinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych w ramach projektu „Na dziejowym trakcie, stała wystawa historyczna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top