MKiDN

MKiDN

Muzeum Okręgowe w Suwałkach uzyskało z programu „Kolekcje”, priorytet – „Kolekcje muzealne” 160 000,00 zł na „Powiększenie kolekcji Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz Pocztarek”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„Ola z ulicy Krzywej w Suwałkach. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich”

Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt „Ola z ulicy Krzywej w Suwałkach. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Sztuki w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt „Organizacja wystawy malarstwa, publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej”.

Projekt przewiduje organizację czasowej wystawy pt. „Egzotyczna Europa” malarstwa polskiego powstającego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w międzynarodo-wym środowisku artystycznym w Monachium.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Na dziejowym trakcie, stała wystawa historyczna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje stałą wystawę historyczną dofinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych w ramach projektu „Na dziejowym trakcie, stała wystawa historyczna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zakup sprzętu oświetleniowego do sal wystaw czasowych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

Muzeum Okręgowe w Suwałkach informuje, że oświetlenie ekspozycyjne w salach wystaw czasowych w siedzibie Muzeum przy ul. Kościuszki 81, zostało dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury w ramach projektu „Zakup sprzętu oświetleniowego do sal wystaw czasowych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top