Projekty

Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt „Organizacja wystawy malarstwa, publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej”.

Projekt przewiduje organizację czasowej wystawy pt. „Egzotyczna Europa” malarstwa polskiego powstającego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w międzynarodo-wym środowisku artystycznym w Monachium.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie

W terminie od 7 października do 2 grudnia 2014 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało projekt edukacyjny pod tytułem „Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Międzynarodowa konferencja naukowa Wielka Wojna – Suwalszczyzna i Zaniemenie 1914–1918

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Wielka Wojna – Suwalszczyzna i Zaniemenie 1914–1918, która odbędzie się 7 czerwca 2014 roku, godzina 10.00 w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81. Program 7 czerwca 10.00 otwarcie konferencji: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach; Maciej Ambrosiewicz, prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego 10.30–12.30 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Na dziejowym trakcie, stała wystawa historyczna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje stałą wystawę historyczną dofinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych w ramach projektu „Na dziejowym trakcie, stała wystawa historyczna w Muzeum Okręgowym w Suwałkach”.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Projekt Poznawanie zwyczajów i życia codziennego na dawnych ziemiach jaćwieskich poprzez analizę źródeł i pozostałości kultury ludu Jaćwingów i prezentację wystaw archeologicznych

Od 1 maja 2011 do 30 kwietnia 2013 r. Muzeum Okręgowe w Suwałkach uczestniczy w realizacji projektu nr LT-PL/116, finansowanego w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej Litwa-Polska 2007-2013 Sąsiedzi w Działaniu. więcej >>

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top