Klub Archeologiczny

Klub Archeologiczny istnieje od 1977 roku. Założyli go pracownicy Działu Archeologicznego Krystyna i Leszek Lenarczykowie. W roku 1980 roku Lenarczykowie wyjechali z Suwałk i nastąpiła przerwa w działalności klubu. Reaktywował go w 1984 roku Jerzy Siemaszko, który nadal go prowadzi wspólnie z Jerzym Brzozowskim (od 1985 roku). W roku 1998 do prowadzących dołączyły Anetta Ejdulis i Renata Maskowicz. Klub skupia młodzież szkół średnich, ostatnio często uczestniczą w nim i gimnazjaliści. Spotkania odbywają się w czasie roku szkolnego, tradycyjnie w czwartki o godzinie 17.00.

Podstawowymi formami pracy są:

  • wykłady ilustrowane przeźroczami, filmami i oryginalnymi zabytkami. Tematyka wykładów obejmuje najstarsze dzieje regionu na tle pradziejów Polski i Europy, najciekawsze i najnowsze odkrycia archeologiczne w kraju i na świecie.

Wykłady prowadzą opiekunowie klubu, a czasami zaproszeni goście: archeolodzy, antropolodzy i etnolodzy;

  • zwiedzanie wystaw o tematyce archeologicznej eksponowanych w suwalskim muzeum i wyjazdy do innych muzeów w kraju, często kilkudniowe;
  • objazdy po stanowiskach archeologicznych w regionie, połączone czasem z ich porządkowaniem.
  • udział w badaniach terenowych, przede wszystkim wykopaliskowych oraz powierzchniowych czy planigraficznych. Liczba stanowisk archeologicznych, w badaniach których uczestniczyli członkowie klubu przekroczyła już 50;
  • udział w organizowanym od 1999 roku Festynie Jaćwieskim w Szwajcarii koło Suwałk. Od drugiego festynu w 2000 roku młodzież z klubu przygotowuje prezentacje sposobów przygotowywania pożywienia w pradziejach i wczesnym średniowieczu oraz wyrób ozdób i naczyń z gliny. Wykonuje także dużą część prac porządkowych przed festynem i w jego trakcie, bierze udział w inscenizacjach i pokazach. Niektórzy członkowie klubu brali udział jako pomocnicy, a nawet wykonawcy w festynach archeologicznych w Biskupinie. Od roku 2002 młodzież była wielokrotnie zapraszana do prezentacji podczas wielu imprez w regionie.

Kilku wychowanków klubu jest absolwentami archeologii, a kilkanaście osób studiuje ten kierunek na niemal wszystkich uniwersytetach w kraju. W ostatnich latach na spotkania uczęszcza do 20 osób. Członkowie klubu dokonali odkryć archeologicznych, zgłoszeń przypadkowych znalezisk zabytków archeologicznych do służb konserwatorskich i muzeów, a więc czynnie i skutecznie uczestniczą w ochronie zabytków archeologicznych na terenie kraju. W roku 2002 odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Klubu Archeologicznego.

Top