Lekcje muzealne w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

„Dawne ozdoby choinkowe na Suwalszczyźnie” 

Prowadzenie: Prowadzenie: Katarzyna Burba, Robert Lisowski. Zajęcia obejmują pogadankę o tradycjach kolędowania w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, pokaz dawnych ozdób choinkowych  oraz naukę ich wykonywania (samodzielnie wykonane prace dzieci zabierają do domu). Jest to lekcja okolicznościowa, prowadzona w okresie przed Bożym Narodzeniem. W tym roku lekcje rozpoczynamy 3 grudnia i potrwają do 20 grudnia. Zapisy prowadzą osoby prowadzące lekcję muzealną. Cena biletów 5 zł

 

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy

Prowadzenie:  mgr Wiesław Kapla. Prezentacja multimedialna z zakresu antropologii ogólnej przedstawiająca krótkie, najciekawsze informacje na temat powstania człowieka (antropogeneza), kim jesteśmy i na czym polega nasza wyjątkowość w świecie oraz tego kim powinniśmy się stawać i do czego należy dążyć? (wersja 1 lub 3 godzinna).

Zostań Archeologiem  Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz- Sikorowska. W trakcie warsztatów uczniowie będą mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z zawodem archeologa, metodyką jego pracy  a także bezpośrednio uczestniczyć w  „mini wykopaliskach” zorganizowanych przy budynku muzeum. Ponadto każdy z uczestników zabierze na pamiątkę, wypełnioną przez siebie kartę katalogu wykopanego własnoręcznie zabytku. Zajęcia te są ciekawą formą nauki poprzez praktyczne, bliskie spotkanie z archeologią. Warsztaty odbywają się w miesiącach kwiecień-październik.

Kim byli i jak żyli nasi przodkowie

Prowadzenie: mgr Wiesław Kapla. Zajęcia prezentują pracę antropologa badającego szkieletowe oraz ciałopalne szczątki kości ludzkich. W ich trakcie uczestnicy poznają w jaki sposób antropolog ustala płeć, wiek, wysokość ciała czy ewentualne choroby ludzi którzy żyli przed setkami lub nawet przed tysiącami lat.

Moda pradziejowa  

Prowadzenie: Grażyna Augustowska. Zajęcia obejmują pokazy replik pradziejowych lnianych strojów, naukę wyrobu dawnych ozdób (zawieszek, pierścionków), kontakt z zabytkami i opowieść o Jaćwingach. Celem lekcji jest umożliwienie uczniom samodzielnego wykonania ozdób z miedzi (dzieci zabierają je do domu), poprzez naśladownictwo oryginalnych przedmiotów pochodzących z wykopalisk archeologicznych.

Muzeum bez tajemnic

Prowadzenie: Grażyna Augustowska. Z prezentacji multimedialnej uczniowie poznają historię i tradycję muzealnictwa w Polsce i na świecie. Ukazana zostanie  droga eksponatu do sali wystawowej. Uczniowie wypełnią kartę katalogową i obejrzą wybrane zabytki muzealne. Poprzez lekcje ukazana zostanie rola placówek muzealnych w zakresie ochrony dóbr kultury

Od wiosny do jesieni. Obrzędowość agrarna na Suwalszczyźnie

Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z kalendarzem prac gospodarskich i obrzędów z nimi związanych, począwszy od wiosennego wysiewu zbóż, aż po przygotowanie pola do zimowego odpoczynku. Lekcja prowadzona jest  w oparciu o eksponaty etnograficzne  i prezentację multimedialną.

Nie święci garnki lepią. Tradycyjne rzemiosła na Suwalszczyźnie Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Na Suwalszczyźnie powstały wyspecjalizowane warsztaty rzemieślnicze. Podczas lekcji opartej o archiwalne fotografie i eksponaty etnograficzne, uczniowie zapoznają się z najpopularniejszymi warsztatami rzemieślniczymi Suwalszczyzny oraz tajnikami produkcji garnków, plecionek, podków.

Staroobrzędowcy w Polsce – historia, kultura, tradycje

Prowadzenie dr Krzysztof Snarski. Bogactwo wielokulturowej Suwalszczyzny budują mniejszości, a w tym staroobrzędowcy. Poznanie historii, kultury, tradycji, obrzędów i zwyczajów tej grupy jest niezbędne do pełnego zrozumienia swojej tożsamości regionalnej. Zajęcia zbudowane są                                       z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, a także prezentacji multimedialnej, fotografii, eksponatów.

Dziś będę rzeźbiarzem –  warsztaty ceramiczne

Prowadzenie: mgr Renata Maskowicz-Sikorowska. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z fakturą i plastycznością gliny, odkryją różnorodność jej zastosowań oraz sami będą tworzyć, rzeźbić, wykorzystując przy tym poznane techniki. (Ze względu na przygotowanie gliny prosimy zgłaszać grupy                z tygodniowym wyprzedzeniem).

Obława Augustowska Prowadzenie: mgr Celina Kalejta.

12 lipca 1945 roku zaginęło bez wieści około 600 mieszkańców Suwalszczyzny aresztowanych podczas obławy zorganizowanych przez Armię Czerwoną           i NKWD. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z tymi dramatycznymi wydarzeniami oraz obecnym stanem badań.

Generał Brygady pilot Witold Urbanowicz – legenda polskich skrzydeł  Prowadzenie: mgr Celina Kalejta. Jest to  prezentacja multimedialna połączona           z wykładem, ukazująca sylwetkę Witolda Urbanowicza, urodzonego w Olszance na Suwalszczyźnie;  bohaterskie czyny wspaniałego pilota – asa lotnictwa polskiego, który najbardziej znany jest z walk o Wielką Brytanię w Dywizjonie 303. Arkady Fiedler nazwał Urbanowicza Aluminium – chłodny, stanowczy, bezbłędny, wybitnie inteligentny, sprawny fizycznie. Godny wzór do naśladowania w dzisiejszych czasach.

Monachium i Paryż – stolice sztuki polskiej XIX i XX wieku  Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska. W trakcie zajęć obejmujących prezentację obrazów             z Galerii Malarstwa Polskiego w muzeum, uczniowie poznają historyczne i społeczne uwarunkowania zmian, w sytuacji artystów w Polsce w XIX wieku. Na przykładzie obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego poznają  historię kolonii malarskiej w Monachium, jej głównych twórców, style i techniki malarskie oraz dorobek artystyczny. Podczas lekcji omawiana jest również druga stolica sztuki polskiej – Paryż, do którego polscy artyści zaczęli wyjeżdżać gremialnie na początku XX wieku.

Patrzymy na obraz

Prowadzenie: mgr Eliza Ptaszyńska. W trakcie zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z dziełem sztuki, taka jak obraz, kopia, szkic, studium, portret, pejzaż. Nauczą się czynnego i świadomego odbioru sztuki oraz rozwijają wyobraźnię, samodzielnie opisując wybrane dzieło. Lekcja prowadzona jest     w oparciu o jeden z obrazów Alfreda Wierusz-Kowalskiego, który w formie depozytu trafił do suwalskiego muzeum.

Zwyczaje karnawałowe na Suwalszczyźnie

Prowadzenie mgr Celina Kalejta. Jest to prezentacja multimedialna o zwyczajach i obyczajach karnawałowych na wsi i w mieście w XIX  i XX wieku.

Alfred Wierusz – Kowalski 1849-1915
Prowadzenie: Grażyna Augustowska.  Jest to prezentacja multimedialna poświęcona Alfredowi Wierusz-Kowalskiemu, sławnemu „monachijczykowi” urodzonemu w Suwałkach, jego życiu i twórczości. Lekcja kończy się zwiedzaniem stałej wystawy „Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915”

 

 

 

 

Top