Gustaw Herling – Grudziński – fotorelacja

Wieczór literacki „Rok Gustawa Herlinga- Grudzińskiego”.

Top