Heritage you leave behind – Dziedzictwo, które pozostało

Od 1 kwietnia 2019 r. Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt nr LT-PL-3R-205, pt. Heritage you leave behind – Dziedzictwo, które pozostało. Jest on finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej Interreg Lietuva – Polska. Wkład własny w wysokości 15% zapewnia Miasto Suwałki.

Partnerem wiodącym projektu jest Muzeum Etnograficzne w Olicie, partnerem projektu – Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Ze strony polskiej realizuje go Dział Archeologii suwalskiego muzeum, kierownik projektu – st. kustosz Jerzy Siemaszko przy współpracy Renaty Maskowicz-Sikorowskiej, za rozliczenie finansowe odpowiada Dział Księgowości – gł. księgowa Marzena Dziermejko-Buczyńska.

Projekt „Dziedzictwo, które pozostało” ma na celu zwiększenie roli zrównoważonego dziedzictwa kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym. Miasta Olita (Alytus) i Suwałki charakteryzują się bogatym materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym o dużym potencjale do szerszego wykorzystania na korzyść zarówno społeczności lokalnej, jak i odwiedzających region turystów. Regiony olicki i suwalski są ze sobą związane poprzez zbliżone dziedzictwo historyczne i etnograficzne oraz długotrwałą współpracę pomiędzy samorządami różnego szczebla i placówkami kultury. Muzeum Etnograficzne w Olicie i Muzeum Okręgowe w Suwałkach zrealizowało wcześniej kilka projektów związanych z dziedzictwem kulturowym. W bieżącym projekcie partnerzy będą realizować wspólne działania ukierunkowane na promocję regionu jako jednej, wspólnej destynacji turystycznej. Głównymi zadaniami będą: stworzenie nowej ekspozycji etnograficznej „Sodzius Dzukijon” w Olicie, zakup i instalacja audioprzewodników po istniejących wystawach archeologicznych w Olicie i Suwałkach w trzech językach: angielskim, litewskim i polskim, co znacznie zwiększy dostępność ekspozycji dla turystów zagranicznych, a przede wszystkim mieszkańców obu zaprzyjaźnionych regionów, którzy poprzez barierę językową mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej u sąsiadów. Przewidziane jest także wzbogacenie stałej wystawy archeologicznej w Suwałkach o dodatkowe atrakcje. Innymi działaniami realizowanymi w ramach projektu będą: wspólny, wielojęzyczny folder z mapą i szlakiem dla turystów zmotoryzowanych po atrakcjach dziedzictwa kulturowego obu regionów, realizacja warsztatów plenerowych z prezentacją dawnych rzemiosł (tzw. festyny archeologiczne w Suwałkach, w latach 2019 i 2020), dodatkowe atrakcje z okazji nocy muzeów, przygotowanie nowych programów edukacyjnych oraz promocja medialna zagadnień związanych z projektem. Będą się też odbywały u obu partnerów wspólne spotkania robocze, poświęcone realizacji projektu. Grupą docelową są turyści, pracownicy muzeów i centrów informacji turystycznej oraz społeczności lokalne obu regionów. Czas realizacji projektu – 18 miesięcy (od 1 kwietnia 2019 r.), budżet 507 421,69 Euro, w tym po stronie Muzeum Okręgowego w Suwałkach 96 324,85 Euro.

 

 

Zdjęcia z Warsztatów Archeologii Eksperymentalnej, XV Jaćwieski Festyn
Archeologiczny „Szwajcaria 2019”, który miał miejsce w dn. 24-25.05.2019 r.

Top