Jan Bohdan Chmielewski

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach zaprasza na prezentację albumu

Jan Bohdan Chmielewski 1927–2014

2 czerwca 2016 roku, godz. 18.00

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81

Album jest pierwszą próbą Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach uporządkowania spuścizny i zarysowania najważniejszych wątków życiorysu artysty, a przede wszystkim świadectwem
ponadpółwiecznej obecności zarówno w sztuce polskiej, jak i w życiu artystycznym, społecznym i politycznym kraju; także w życiu tych osób, z którymi spotykał się podczas pracy, zajęć
dydaktycznych, w trakcie spotkań rodzinnych i towarzyskich. Ważny temat książki dotyczy związków
Jana Bohdana Chmielewskiego z Suwałkami i Suwalszczyzną, ukazanych nie tylko w osobnym rozdziale, ale przeplatających się przez wszystkie jej części. Album jest tak skonstruowany, że może spełnić ważną rolę popularyzatorską i edukacyjną o wybitnej osobowości artystycznej,która mocno wpisana jest
we współczesną historię miasta i regionu.

Top