Jan Bohdan Chmielewski

W albumie „Jan Bohdan Chmielewski 1927 – 2014” ukazano wielowątkowS16010810230ą biografię oraz twórczość artystyczną znakomitego rzeźbiarza. Jest to świadectwo ponadpółwiecznej obecności tego artysty zarówno w sztuce polskiej, jak i w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym kraju, a także w życiu wielu osób, z którymi się spotykał podczas pracy, zajęć dydaktycznych, w trakcie spotkań rodzinnych i towarzyskich, w rozmowach i w czasie odpoczynku. Ważną rolę w życiu bohatera tej książki odegrały Suwałki i Suwalszczyzna, z którymi związany był od lat młodzieńczych. Zarówno w mieście nad Czarną Hańczą, jak i w jego okolicach są liczne materialne dowody tej zażyłości w postaci pomników, popiersi, tablic pamiątkowych autorstwa poświęconych ludziom tej ziemi, których jest autorem. Zdjęcia tych obiektów także wypełniają karty albumu. Jego wartością są również liczne fotografie przedstawiające Jana Bohdana Chmielewskiego w różnych okresach życia, w tym najcenniejsze ujęcia – podczas pracy.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena: 10 zł.

Top