Jan Jaskanis „Szwajcaria”

szwajcaria
Książka stanowi podsumowanie rezultatów badań terenowych prowadzonych w latach 1955-1966 na cmentarzysku w Szwajcarii koło Suwałk, przez Jerzego Antoniewicza (1919-1970), przedwcześnie zmarłego archeologa, inicjatora badań bałtologicznych w powojennej Polsce.

Przez ponad pół wieku materiały pochodzące z tego bardzo interesującego obiektu nie doczekały się całościowego opracowania. Wiedza o nim była cząstkowa, ograniczała się do funkcjonujących w obiegu naukowym najbardziej efektownych zabytków, nie uwzględniała w pełni kontekstu kulturowego w jakim wystąpiły.

Trud monograficznego opracowania cmentarzyska w Szwajcarii, kluczowego obiektu kultury sudowskiej, podjął Jan Jaskanis, archeolog specjalizujący się w zakresie archeologii okresu wpływów rzymskich w Polsce północno-wschodniej, a w szczególności w problematyce bałtyjskiej, współtwórca Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej, były konserwator zabytków archeologicznych na województwo białostockie, inicjator wielu badań problemowych i prac wykopaliskowych na Suwalszczyźnie, m.in. zespołu osadniczego w Osowej (cmentarzysko i osada), cmentarzysk kulturowych (Jemieliste, Koraliny, Wólka).

Cena: 65 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Top