Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz: Wydarzenia Roku 1976 w Polsce Północno-Wschodniej

281417_378360532243137_1425474925_n
Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz: Wydarzenia Roku 1976 w Polsce Północno-Wschodniej

Publikacja przedstawia wydarzenia roku 1976 w województwach białostockim, łomżyńskim i suwalskim. W książce omówione zostały m.in. okoliczności wprowadzenia reformy administracyjnej z 1975 roku, wybory do sejmu PRL i Wojewódzkich Rad Narodowych z wiosny 1976 roku oraz inne istotne polityczne i społeczne wydarzenia w regionie. Centralną częścią książki jest opis genezy, przebiegu i skutków wydarzeń Czerwca 1976 na północnym-wschodzie PRL.

Spis treści:
Wstęp
– Region w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. Nowy podział administracyjny.
– Od stycznia do maja.
– Czerwiec.
– Po czerwcu.
– Zakończenie
– Aneksy
Objętość 198 stron, ok. 10 fotografii, oprawa twarda, format B5.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Cena: 15 zł
Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie; Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną ; e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie; Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Top