Kilka zdjęć z odsłonięcia portretu Jadwigi Wierusz- Kowalskiej autorstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego

Top