KOMUNIKAT KAPITUŁY KRZYŻA POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

Muzeum Okręgowe w Suwałkach przyjęło funkcję jednostki współpracującej z Kapitułą Krzyża Powstania Sejneńskiego działającą przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pełnomocnikiem ds. promocji Krzyża Powstania Sejneńskiego z ramienia muzeum jest kustosz dyplomowany dr Krzysztof Skłodowski.

 

KOMUNIKAT KAPITUŁY KRZYŻA POWSTANIA SEJNEŃSKIEGO

Ustosunkowując się do licznych postulatów środowiska Rodzin Powstańców Sejneńskich Ziemi Augustowsko – Sejneńsko – Suwalskiej oraz środowisk obywatelskich związanych z dziedzictwem czynu niepodległościowego o przynależność Południowej Suwalszczyzny do Macierzy w roku 1919, w setną rocznicę tych pamiętnych historycznych wydarzeń, które zadecydowały o kształcie granic Państwa Polskiego na tej północno – wschodniej rubieży naszej Ojczyzny, w dniu 10 czerwca 2019 roku przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Warszawie zawiązała się Kapituła Krzyża Powstania Sejneńskiego.

Kapituła Krzyża Powstania Sejneńskiego ukonstytuowała się w następującym składzie:

  1. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – kanclerz Kapituły
  2. O. płk. dr Eustachy Rakoczy – wicekanclerz Kapituły, Kapelan Żołnierzy Niepodległości
  3. Jarosław Antoni Domosławski
  4. Jan Stanisław Kap
  5. Alicja Jadwiga Lutostańska
  6. dr Irena Kasperowicz-Ruka – sekretarz Kapituły
  7. dr Krzysztof Skłodowski.

Kapituła przyjęła program wypełnienia swojej misji w okresie lat 2019 – 2022.

Kapituła ustanawia Krzyż Powstania Sejneńskiego, który będzie nadawany pośmiertnie bojownikom za wniesiony wkład w dzieło czynu niepodległościowego Ziemi Augustowsko – Sejneńsko – Suwalskiej w latach 1917-1921.

Z uwagi na upływ czasu, Krzyż będzie przekazywany członkom Rodzin Powstańców Sejneńskich lub będzie archiwizowany w Gabinecie Pamięci Kawalerów i Dam Krzyża Powstania Sejneńskiego przy Instytucie Józefa Piłsudskiego. Krzyż Powstania Sejneńskiego będzie także nadawany instytucjom , jednostkom samorządowym i ofiarowany jako wotum sanktuariom kościelnym, które to podmioty przyczyniły się do ochrony dziedzictwa pamięci czynu niepodległościowego Ziemi Augustowsko – Sejneńsko – Suwalskiej.

W latach 2019 – 2020 Krzyż Pamiątkowy Jubileuszu Stulecia Powstania Sejneńskiego będzie nadawany osobom wyróżniającym się pracą w dziele umacniania idei czynu niepodległościowego tej Ziemi.

Prosi się wszystkich potomków oraz osoby i instytucje, posiadające udokumentowane świadectwa osób biorących udział w Czynie Niepodległościowym o przynależność Południowej Suwalszczyzny do państwa polskiego, o nawiązanie kontaktu z Kapitułą, działającą przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Warszawie (adres e-mail: kontakt@instytutpilsudskiego.com) lub z jednostkami współpracującymi, to jest z Muzeum Ziemi Sejneńskiej lub z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Kapituła Krzyża Powstania Sejneńskiego

Top