„Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”

Obrazy poddane konserwacji w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” .

Są to: Kazimierza Alchimowicza, Krajobraz nadrzeczny, Włodzimierza Tetmajera, Panna młoda, Kazimierza Górnickiego, Portret Reafaliny Wisznickiej, Ludwika Kurelli, W małym miasteczku, Antoniego Piotrowskiego, Przed karczmą, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Wilki w nocy.
Konserwację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Henryka Owsiejewa.

 

  

 

Top