„Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”

Dział Sztuki Muzeum Okręgowego w Suwałkach otrzymał dofinansowanie  projektu pt. „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych”. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W ramach zadania zostanie poddanych konserwacji sześć obrazów z muzealnych wystaw stałych malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego, galerii polskiego malarstwa monachijskiego oraz z magazynu Działu Sztuki. Koszt prac wyniesie 39 000,00 zł, z czego 24 000,00 zł to wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obrazy przeznaczone do konserwacji to:

Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Wilki w nocy; Ludwik Kurella, W małym miasteczku”; Kazimierz Górnicki, Portret Reafaliny Wisznickiej; Antoniego Piotrowskiego, Przed karczmą, Włodzimierza Tetmajera, Panna młoda, Kazimierza Alchimowicza, Krajobraz nadrzeczny.

 

Top