Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki

Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało w tym roku wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie konserwacji dziesięciu obrazów olejnych i czterech prac na papierze. Wniosek, „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”, przygotowany przez Dział Sztuki, priorytet Wspieranie działań muzealnych otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł, wkład własny, który wynosi 37 000,00 zł, zapewnia Urząd Miejski w Suwałkach. Dzięki obu instytucjom będzie możliwa konserwacja kilkunastu obrazów i rysunków.

Eksponaty prezentowane były na stałej galerii Alfreda Wierusza-Kowalskiego i malarstwa polskiego. Na krótki czas, potrzebny na dokonanie niezbędnych prac renowacyjnych, znikną one z muzealnych galerii, aby powrócić wczesną jesienią w pełnej krasie.

Dzięki konserwacji obrazy Alfreda Wierusza-Kowalskiego takie jak: Portret żony Jadwigi, Przed meczetem i inne oraz dzieła Zdzisława Suchodolskiego, Władysława Maleckiego, Franciszka Streitta, Włodzimierza Łosia, Zygmunta Ajdukiewicza odzyskają swoje walory artystyczne

 

Top