Konserwacja eksponatów

Dział Sztuki Muzeum Okręgowego w Suwałkach realizuje w dniach od 22 maja do 31 października  projekt pt. „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”. Zadanie jest prowadzone w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych”, a operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W ramach zadania zakonserwowano czternaście obrazów i rysunków ze stałej galerii malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz galerii malarstwa polskiego. Koszt prac to 72 000,00 zł, z czego 35 000,00 zł to wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 37 000, pochodzi z budżetu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Prace konserwatorskie prowadziły Karina Sosnowska, konserwacja obrazów olejnych na płótnie i Kornelia Kondracka, konserwacja prac na papierze. Poddano konserwacji dziewięć eksponatów autorstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego, w tym portret jego żony Jadwigi z Szymanowskich Wierusz-Kowalskiej, 1907, olej, płótno oraz pięć obrazów innych autorów: Zygmunta Ajdukiewicza, Włodzimierza Łosia, Władysława Maleckiego, Franciszka Streitta i Zdzisława Suchodolskiego. Wszyscy artyści związani byli, tak jak Alfred Wierusz-Kowalski, z międzynarodowym środowiskiem artystycznym dziewiętnastowiecznego Monachium.

 

Top