„Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową”

Muzeum Okręgowe w Suwałkach zakończyło realizację zadania „Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych”. Instytucją zarządzającą  programem był Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W ramach zadania poddano konserwacji dzieła: Ignacego Jasińskiego, Autoportret; Stefana Popowskiego, Noc księżycowa;   Czesława Tańskiego, Portret Stanisława Rudnickiego z córką; Czesława Wierusza-Kowalskiego, Pejzaż z basztą; Czesława Wierusza-Kowalskiego, Pejzaż. Wartość wykonanych prac: 47 076.00 zł. Działanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Top