Kubek

kubekKsiążka pt. Kubek zawiera trzy wiersze o tym tytule: Teofila Lenartowicza, Marii Konopnickiej i Leszka Aleksandra Moczulskiego. Oprócz trzech liryków publikację wypełnia: szkic Waldemara Smaszcza O, najpiękniejsze godziny, który historyk literatury zakończył słowami: „Trzy wiersze bliskich sobie, choć tworzących w różnym czasie poetów z kubkiem na pierwszym planie. Każdy z wierszy jest inny, a jednak wiele je łączy. Przenikają się, dopełniają, mienią się wszystkimi kolorami, uwodzą magią słowa i linią melodyczną, zaskakują znaczeniami”. Materiał uzupełniający stanowią noty: o autorach i edytorska oraz (jako ilustracje) strony z hasłem „kubek” z trzech najważniejszych słowników języka polskiego pod red.: Lindego (1855), Karłowicza (1902) i Doroszewskiego (1961). Oryginalną szatę graficzną książki zaprojektowała Joanna Kwiatkowska; autorem opracowania edytorskiego jest Zbigniew Fałtynowicz; druk i oprawę wykonało: Grafix, Centrum Poligrafii w Gdańsku. Książka ukazała się w 40-lecie Muzeum im. Marii Konopnickiej i w 75-lecie urodzin Leszka Aleksandra Moczulskiego.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena 5 zł

Top