Leszek Aleksander Moczulski

Mija 17 XII grudnia trzecia rocznica śmierci Leszka Aleksandra Moczulskiego. Znakomity poeta, autor utworów dla dzieci, tekstów oratoriów i piosenek urodził się 18 lutego  1939 roku w Suwałkach. W mieście nad Czarną Hańczą spędził dzieciństwo i lata nauki w szkole podstawowej i liceum. W 1956 roku podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Krakowem związał się już na stałe. Nigdy nie zerwał więzi z rodzinnym miastem ani Suwalszczyzną, które są też wielorako obecne w twórczości artysty. Debiutował wierszem w prasie krakowskiej w 1960 roku. Opublikował tomy, m.in.: Nawracanie stracha na wróble (1971), Narzędzia i instrumenty (1978), Oddech (1979), Powitania (1983), Elegie o weselu i radosne smutki (1997), Jej nigdy za późno (2003), Kartki na wodzie (2013); wybory wierszy: Głosy powrotu: wiersze stare i nowe (1981), Odwitania z Suwalszczyzną (1989), 70 widoków w drodze do Wenecji (1991), Krótko biją serca: wiersze z lat 1959–2006 (2007), Antologia (2012), Lśnienia (2018). Ma w swoim dorobku Księgę psalmów dla dzieci małych i dużych (1992), kolędy Moje Betlejem (1995), kantyczki Otwierasz wolno moje oczy (2003), zbiór piosenek oraz pieśni pt.  Cała jesteś w skowronkach (2013). W 2018 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach wydało antologię recenzji, szkiców i studiów o liryce Leszka Aleksandra Moczulskiego z lat 1972–2016 pt. Odwitania z poetą, w latach następnych – druki: z wierszem dedykowanym Suwałkom pt. Słowami Utraty (2019), opatrzony komentarzami Tadeusza Budrewicza i Krzysztofa Czyżewskiego, oraz o mieszkańcach z suwalskiej ulicy Żeromskiego pt. Rozmowy (2020) z  esejem Tadeusza Budrewicza i szkicem Zbigniewa Fałtynowicza.  W przededniu rocznicy na stronie Pisarze.pl ukazał się obszerny artykuł Krystyny Koneckiej pt. Półwiecze z poezją Leszka Aleksandra Moczulskiego. Znakomity poeta, autor utworów dla dzieci, tekstów oratoriów i piosenek urodził się 18 lutego  1939 roku w Suwałkach. W mieście nad Czarną Hańczą spędził dzieciństwo i lata nauki w szkole podstawowej i liceum. W 1956 roku podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Krakowem związał się już na stałe. Nigdy nie zerwał więzi z rodzinnym miastem ani Suwalszczyzną, które są też wielorako obecne w twórczości artysty. Debiutował wierszem w prasie krakowskiej w 1960 roku. Opublikował tomy, m.in.: Nawracanie stracha na wróble (1971), Narzędzia i instrumenty (1978), Oddech (1979), Powitania (1983), Elegie o weselu i radosne smutki (1997), Jej nigdy za późno (2003), Kartki na wodzie (2013); wybory wierszy: Głosy powrotu: wiersze stare i nowe (1981), Odwitania z Suwalszczyzną (1989), 70 widoków w drodze do Wenecji (1991), Krótko biją serca: wiersze z lat 1959–2006 (2007), Antologia (2012), Lśnienia (2018). Ma w swoim dorobku Księgę psalmów dla dzieci małych i dużych (1992), kolędy Moje Betlejem (1995), kantyczki Otwierasz wolno moje oczy (2003), zbiór piosenek oraz pieśni pt.  Cała jesteś w skowronkach (2013). W 2018 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach wydało antologię recenzji, szkiców i studiów o liryce Leszka Aleksandra Moczulskiego z lat 1972–2016 pt. Odwitania z poetą, w latach następnych – druki: z wierszem dedykowanym Suwałkom pt. Słowami Utraty (2019), opatrzony komentarzami Tadeusza Budrewicza i Krzysztofa Czyżewskiego, oraz o mieszkańcach z suwalskiej ulicy Żeromskiego pt. Rozmowy (2020) z  esejem Tadeusza Budrewicza i szkicem Zbigniewa Fałtynowicza.  W przededniu rocznicy na stronie Pisarze.pl ukazał się obszerny artykuł Krystyny Koneckiej pt. Półwiecze z poezją Leszka Aleksandra Moczulskiego.

Top