Maria Konopnicka „Ta ziemia”

Wybór i opracowanie: Tadeusz Budrewicz.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach,

Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena: 15 zł

Allegro: https://allegro.pl/oferta/maria-konopnicka-ta-ziemia-12409775465

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Top