Marian Pokropek (1932-2023)

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 13 stycznia 2023 roku zmarł wybitny polski etnograf i wielki przyjaciel Muzeum Okręgowego w Suwałkach, prof. Marian Pokropek.

Swoje odkrywanie Suwalszczyzny pod względem etnograficznym Marian Pokropek rozpoczął jeszcze w latach 50. XX wieku. Przemierzając Suwalszczyznę rowerem, dokumentował przejawy kultury i sztuki ludowej. Z powodzeniem popularyzował wiedzę o pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w licznych publikacjach, podczas odczytów, spotkań autorskich, wernisaży wystaw.

Zawsze kompetentny, wyważony w sądach, serdeczny, życzliwy. Nauczyciel i przyjaciel kolejnych pokoleń muzealników, etnografów, kulturoznawców.

Niedościgniony wzór, nieokiełznany terenowiec. Etnograf.

Spoczywaj w pokoju Mistrzu.

Top