Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, tytuł zadania: Powiększenie kolekcji malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz „Osaczony”. Wsparcie w wysokości 200 000,00 zł.
2. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, tytuł zadania: Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy  zbiorów Działu Sztuki. Wsparcie w wysokości 35 500,00 zł
3. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Tytuł zadania: Wystawa malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków wraz z katalogiem w Muzeum Polskim w Rapperswilu i innym miejscu. Wsparcie w wysokości 48 000,00 zł.
Top