Międzynarodowa konferencja naukowa Wielka Wojna – Suwalszczyzna i Zaniemenie 1914–1918

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Wielka Wojna – Suwalszczyzna i Zaniemenie 1914–1918, która odbędzie się 7 czerwca 2014 roku, godzina 10.00 w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. T. Kozaproszenie fot. 1ściuszki 81.

Program
7 czerwca
10.00 otwarcie konferencji: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach; Maciej Ambrosiewicz, prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego
10.30–12.30 obrady
dr hab. prof. UwB Adam Czesław Dobroński (Białystok), Suwałki i ziemie północno-wschodnie Królestwa Polskiego w planach wojennych Rosji przed I wojną światową
dr Krzysztof Skłodowski (Suwałki), Oddziały rosyjskie na terenie guberni suwalskiej w okresie poprzedzającym wybuch Wielkiej Wojny związanych z wydarzeniami I wojny światowej w rozwoju transgranicznej turystyki kulturowej.
Walentin Juszko (Moskwa), Suwalski garnizon przed I wojną światową w materiałach Rosyjskiego Państwowego Wojenno-Historycznego Archiwum w Moskwie
Andrzej Nizowski (Moskwa), Mobilizacja i pierwsze działania bojowe 5 Brygady Strzeleckiej (czerwiec–sierpień 1914 roku)
dr hab. prof. UwB Stanisław Czerep (Białystok), Suwalszczyzna w operacji mazursko-augustowskiej 1915 roku
12.30–13.00 Przerwa kawowa
13.00–13.30 Obrady
Tadeusz Radziwonowicz (Suwałki), Na tyłach frontu. O wojennej codzienności w guberni suwalskiej (1914–1915)
Vilmantas Dunderis (Alytus), Mobilizacja ludności i rekwizycje w powiecie kalwaryjskim w latach 1914–1915
Rimvydas Urbonavicius (Mariampol), Miasto Mariampol i powiat mariampolski przed i podczas I wojny światowej w dokumentach urzędowych lokalnych władz carskich
Jarosław Szlaszyński (Augustów), Augustów w okresie I wojny światowej
Andrzej Matusiewicz (Suwałki), Suwałki w 1914 i 1921 roku – dwa oblicza miasta
dr Maciej Ambrosiewicz (Suwałki), Kiedy Prusacy wkroczyli do Polski… Opis początku działań wojennych na podstawie książki Laury Turczynowicz
15.30–16.00 Dyskusja i zakończenie konferencji
8 czerwca
Dzień studyjny (tylko dla referentów i realizatorów projektu). W programie m.in.: zwiedzanie wystaw, objazd terenowy śladami Wielkiej Wojny światowej na Suwalszczyźnie; wykład dr. Macieja Ambrosiewicza na temat możliwości wykorzystania elementów historycznych związanych z wydarzeniami I wojny światowej w rozwoju transgranicznej turystyki kulturowej.

KonferencjA realizowana jest w ramach projektu projektu SPE/1.3./PL/14 „Wydarzenia I wojny światowej jako element kulturowego i historycznego dziedzictwa Suwalszczyzny i Zaniemenia”. Projekt jest wdrażany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

ue_spf_medium_pl

spf_logo_pl

Top