Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt „Organizacja wystawy malarstwa, publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej”.

Projekt przewiduje organizację czasowej wystawy pt. „Egzotyczna Europa” malarstwa polskiego powstającego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w międzynarodo-wym środowisku artystycznym w Monachium.
Ekspozycja ukaże różnorodność powstającej nad Izarą twórczości i podda refleksji poję-cie „Europy” i „europejski” w jej kontekście, a wystawie towarzyszył będzie katalog, któ-ry pogłębi prezentowany ogląd problemu poprzez włączenie nie-polskiego spojrzenia na zagadnienie – zostanie ono wyrażone w esejach i poprzez wspólny z autorami wybór ilu-stracji do tekstów.
Część katalogowa będzie zawierała wszystkie pokazane na wystawie obrazy.
Sesja naukowa będzie poświęcona zagadnieniu wspólnoty i różnorodności sztuki i kultury powstających w orbicie wpływów monachijskich, a wyrastających z odmiennych oby-czajowości, historii, religi, dziedzictwa materialnego, pejzażu. Uczestnicy przedstawią wyniki swoich badań i w dyskusji poznają różne punkty widzenia i konteksty omawianego zagadnienia.

Top