Muzeum Okręgowe w Suwałkach rozpoczęło realizację projektu „The cross-border road to memories infinity”/ „Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień” dofinansowanego ze środków programu Interreg Litwa-Polska.

Głównym beneficjentem  jest Muzeum Krajoznawczym w Olicie, a partnerami projektu są Muzeum Okręgowym w Suwałkach i Muzeum Krajoznawczym w Łoździejach.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego łączącego trzy regiony Suwalszczyznę, Łoździeje i Olitę oraz promowanie ich unikalnego dziedzictwa kulturowego, które łączą wspólne tradycje.

Jednym z najważniejszych działań w ramach projektu będzie realizacja drugiej części stałej wystawy w  Muzeum im. Marii Konopnickiej, która stanowić będzie dopełnienie ekspozycji poświęconej życiu i twórczości poetki. Będzie to dalsza opowieść o kobiecie, która dokonywała odważnych wyborów w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Wystawa w swojej formie aranżacji scenograficznych, narracji oraz rozwiązań multimedialnych będzie kontynuacją pierwszej części, jednak wątki i tematy które zostaną poruszone na pewno zaskoczą i zaciekawią zwiedzających. Pozwoli to na kontynuację indywidualnego odkrywania poetki.  W tej części ekspozycji znajdą się również sale dedykowane najmłodszym zwiedzającym.

Ponadto ramach projektu odbędą się trzy transgraniczne i integracyjne wydarzenia plenerowe: Weekend Modowy w Suwałkach (19-21 lipca), Transgraniczne Wesele w Łoździejach (6-8 września) oraz Wieczór Poezji Śpiewanej w Alytusie (2025 rok).  Wspólnym elementem działań trzech muzeów będzie wystawa plenerowa „Kobiety i mężczyźni ponad granicami” prezentowana w każdym z miast partnerskich.

Efektem wspólnych działań będzie konferencja sieci turystycznych, której celem będzie utworzenie platformy internetowej do dzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami w celu budowania wspólnych więzi i relacji.

Projekt jest realizowany w okresie od marca 2024 roku do lutego 2026 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 896 474,25  Euro, w tym dofinansowanie zadań realizowanych przez

Muzeum Okręgowe w Suwałkach  464 474,25 Euro

Wkład własny w wysokości 20% zapewnił Urząd Miejski w Suwałkach.

Top