Nagroda Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” dla Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach.

W dniu 18 stycznia br. w auli Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się gala wręczania nagród Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”.
Wśród laureatów znalazło się Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
w Suwałkach. Nagrody XIII edycji wręczał prezes IPN dr Karol Nawrocki.
W imieniu Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach nagrodę odebrali prezes dr Maciej Ambrosiewicz i sekretarz Jerzy Brzozowski.

Top