Nagroda Ministra Kultury dla pracowników muzeum.

Kolejny sukces pracowników Muzeum Okręgowego w Suwałkach !

Działalność pracowników Muzeum Okręgowego w Suwałkach została po raz kolejny dostrzeżona i nagrodzona. Po nagrodach Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Suwałk tym razem Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński nagrodził kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej, kustosz Magdalenę Wołowską – Rusińską
i kustosza dyplomowanego dr Krzysztofa Skłodowskiego nagrodami za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury narodowej.

Top