Nagrody dla muzealników

16 maja 2016 roku podczas wojewódzkich obchodów Dnia Muzealnika w Białowieży miało miejsce rozstrzygnięcie XIV edycji „Konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne 2015 roku w regionie podlaskim”, którego organizatorem jest Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników i Marszałek Województwa Podlaskiego. Jak co roku wśród laureatów znaleźli się suwalscy muzealnicy. W kategorii „Najlepsza wystawa” wyróżnienie za wystawę „Ola z ulicy Krzywej. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich” otrzymali Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski, natomiast w kategorii „Wydarzenie poza wystawiennicze” odebrali nagrodę główną za widowisko historyczne „Obława Augustowska. Lipiec 1945”.

Top