Nowa lekcja muzealna

W związku z obchodami 300-lecia miasta Suwałki, przypadającymi w tym roku w Muzeum Okręgowym w Suwałkach prezentowany będzie przywilej nadania praw miejskich magdeburskich miastu Suwałki przez króla Augusta II Sasa z 2 marca 1720 roku. Oryginał przywileju sprowadzony specjalnie z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie  (! jedyna okazja do jego obejrzenia !) będzie wystawiony w salach muzealnych w dniach od 2 do 29 marca, a następnie zastąpiony zostanie wierną kopią, której wykonanie muzeum zleciło specjalnie na jubileusz. Prezentacji przywileju będzie towarzyszyć lekcja muzealna, ukazująca historię trzystu lat miasta Suwałk, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania miasta i kolejnych dokumentów obrazujących ten proces, wzbogacona dokumentacją ikonogra-ficzną i fotograficzną.

Na lekcję można zapisywać się pod nr tel. 87 566 5750 lub 500 38 14 68.

Lekcje rozpoczynamy od 3 marca.

Koszt lekcji 3 zł.

Serdecznie zapraszamy.

 

Top