Nowe ceny biletów do muzeum

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana cen biletów do Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z Oddziałami – Muzeum im. Marii Konopnickiej i Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły.

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wytęp do Muzeum Okręgowego i Oddziałów

Top