Obrazy będą jak „nowe”!

Obrazy będą jak „nowe”!

Muzeum Okręgowe w Suwałkach rozpoczyna konserwację kolejnej partii obrazów ze zbiorów dziewiętnastowiecznego malarstwa polskiego. Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , program: Wspieranie działań muzealnych prowadzony przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w wysokości 35 500,00 zł oraz wkład własny w wysokości 33 500,00 zł zapewniony przez Urząd Miejski w Suwałkach pozwolą na przeprowadzenie konserwacji 12 obrazów. Będzie wśród nich pięć prac Alfreda Wierusza-Kowalskiego, kopia jego Autoportretu namalowana przez syna Czesława Wierusza-Kowalskiego, losy oryginału nie są znane, oraz sześć dzieł polskich malarzy  dziewiętnastowiecznych, w tym Portret Teofila Wierusza-Kowalskiego namalowany przez Wacława Szymanowskiego, który był bratem Jadwigi Wierusz-Kowalskiej, żony Alfreda.

Konserwacja zostanie ukończona w drugiej połowie listopada (19.11.2018 roku). Dzień później, 20 listopada odbędzie się konferencja prasowa, na której zostanie omówiona realizacja przedsięwzięcia.

Top