Ogłoszenie o przetargu

Muzeum Okręgowe w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”. Ogłoszenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajdują się w zakładce PRZETARGI.

Top