Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Prosimy o głosy na Muzeum im. Marii Konopnickiej !!!

 

W imieniu Kapituły Konkursu w skład, której wchodzą prezydenci, burmistrzowie, starostowie, wójtowie, szefowie firm budowlanych i architektonicznych, prywatni inwestorzy różnych branż oraz najważniejsze izby budowlane, instytucje, rektorzy uczeni z Polski i zagranicy, wydawnictwa pragnę poinformować, że pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazł się cały kraj Państwa aktywność przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. 319 zgłoszeń do XXIV edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” w najmniejszym nawet stopniu nie odbiega od edycji Konkursu lat poprzednich. A przypomnijmy, każda kolejna była rekordowa!

Taka postawa w sytuacji pandemii koronawirusa i związana z nią konieczność odnalezienie się w nowej rzeczywistości, dostosowania do trudnych warunków pracy i zapewne przewartościowania najpilniejszych potrzeb, zasługuje na szczególne uznanie. Przypominamy, że aktualnie trwa głosowanie w internecie i Państwa obiekt uczestniczy w tym głosowaniu. Czas izolowania i pracy zdalnej bez wątpienia sprzyja rozwojowi internetowych dróg dotarcia do społeczeństwa. Głosowanie w I etapie trwa od 23.03 do 11.05.2020. 

 

Prosimy o zgłoszenia na Muzeum im. Marii Konopnickiej w konkursie  Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

 

http://www.modernizacjaroku.org.pl/editions/1691/plebiscite/stage-1?field_city_value=&title=Przebudowa+i+rozbudowa+budynku+Muzeum+im.+Marii+Konopnickiej+w+Suwa%C5%82kach

Top