Fotorelacja z otwarcia wystawy „Twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego w drzeworytach”.

Top