Prezentacja książki „Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, twórczość konteksty przyczynki”

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Jerzy Brzozowski

i Dział Sztuki

zapraszają na prezentację książki

„Stanisław Bohusz- Siestrzeńcewicz
twórczość konteksty przyczynki”

piątek 14 kwietnia 2023 r. godz. 12.00

Muzeum Okręgowe ul. T. Kościuszki 81

Podczas spotkania istnieje możliwość otrzymania nieodpłatnego egzemplarza publikacji.

Top